Sulama sistemi profesyonel bir uygulama ve bu uygulamanın devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Çünkü  düzenli sulama sayesinde her alan ihtiyacına göre eşit derece de sulanacak ve bu sayede bitkiler optimal derece de büyüme kaydedecektir. Ayrıca bitkilerin mantari hastalıklara karşı dayanımı artacak ve risk minimuma inecektir.

YAĞMURLAMA
SULAMA YÖNTEMİ AVANTAJLARI

  • Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir.
  • Meyilli, arazi şekilleri (topoğrafya) bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
  • Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprak üstüne çıkmama
    durumunu ortadan kaldırır.
  • İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır
  • Toprak derinliği az,sığ ve geçirgen topraklar için en uygun sulama sistemidir.
  • Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
  • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işletmeler kolay yürütülmektedir.
  • Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir. Sebze, narenciye bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.